Objednávať a pýtať sa môžete aj telefonicky na čísle 731 800 100

Výhodný komplet samolepiek štátov EÚ

Samolepka vlajky Belgicko, Bulharska, Českej republiky, Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska, Írska, Talianska, Cypru, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Maďarska, Malty, Nemecka, Holandska, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Grécka, Slovenska, Slovinska , Španielska, Švédska, Veľkej Británie a vlajky Európskej únie v rozmere 6x4 cm. Odolná povrchová úprava.

6 x 4 cm€32,94ks


 

Výhodný komplet samolepiek štátov NATO

Komplet samolepiek Albánsko, Belgicko, Bulharska, Českej republiky, Dánska, Estónska, Francúzska, Chorvátska, Islandu, Talianska, Kanady, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Maďarska, Nemecka, Holandska, Nórska, Poľska, Portugalska, Rumunska, Grécka, Slovenska, Slovinska , USA, Španielska, Turecka, Veľkej Británie a vlajky NATO v rozmere 6x4 cm. Odolná povrchová úprava.

6 x 4 cm€34,42ks