Objednávať a pýtať sa môžete aj telefonicky na čísleTel 731 800 100  |  KONTAKT

Nehas vodou ani penovými prístrojmi

Nehas vodou ani penovými prístrojmi
Kategorie:

Bezpečnostné ceduľa alebo nálepka "nehasiť vodou ani penovými prístrojmi" slúži k zákazu hasenie požiaru pod napätím elektrického prúdu vodou či penovými prístrojmi. Tabuľky je nutné umiestniť všade tam, kde sa vyskytujú zariadenia pod elektrických prúdom, napr u hlavných vypínačov či rozvádzačov el. prúdu, kde by v prípade hasenie vodou či penových prístrojov hrozí riziko úrazov zasiahnutia el. prúdu.

7,4 x 10,5 cm - 1 ks€2,69ks