Objednávať a pýtať sa môžete aj telefonicky na čísleTel 731 800 100  |  KONTAKT

Maďarsko

Vlajka Maďarsko

Maďarská vlajka pozostáva z troch vodorovných pruhov červenej, bielej a zelenej. Štátna trikolóra má bohatú minulosť i svoj symbolický význam. V dnešnej podobe je uzákonená od roku 1957, hoci počas komunizmu sa na nej striedali rôzne erby. Spôsob uchytenia vlajky: na žrď - tunel, na stožiar - karabína. Ponúkame ju v týchto rozmeroch:

30 x 45 cm€7,43 bez DPH €8,99 vč. DPH ks

60 x 90 cm€13,69 bez DPH €16,56 vč. DPH ks

100 x 150 cm€19,17 bez DPH €23,20 vč. DPH ks

150 x 225 cm€54,77 bez DPH €66,27 vč. DPH ks

Maďarskú vlajku reprezentujú tri vodorovné pruhy v červenej, bielej a zelenej farbe. Zelená symbolizuje úrodné a rozľahlé pastviny, na ktorých sa pasú stáda dobytka. Červená pripomína krv, ktorú Maďari preliali počas bojov o nezávislosť svojej zeme. Biela znázorňuje slobodu Maďarska. Síce sa vlajka v súčasnej podobe objavila až v 19. storočí ako znamenie revolty voči habsburskej nadvláde, používali Maďari červenú a bielu farbu na svojich štítoch už v 9. storočí. Počas sovietskej éry v druhej polovici 20. storočia sa vystriedali na trikolóre rôzne erby, až zostala vlajka úplne čistá. Dnešná vlajka Maďarska zostáva v rovnakej podobe, v akej bol v roku 1957 uzákonená.